Wendbaarheid

Als de complexiteit en de dynamiek toenemen, worden we onzeker en door die onzekerheid hebben we de neiging om te zekeren, om dingen vast te maken. Zekeren geeft zekerheid, maar al dat zekeren ontneemt ons onze wendbaarheid, terwijl we die in dynamische tijden juist nodig hebben. Als de complexiteit en de dynamiek groot zijn, schiet control tekort. Dan kunnen we niet meer doen dan richting geven en loslaten. Als we elkaar de ruimte geven, als we op het oordeelvermogen en de daadkracht van de ander durven te vertrouwen, stellen we diegene in staat om tijdig te doen wat nodig is. In deze wereld hebben we geen keus, we zullen onzekerheid moeten accepteren.

We moeten flexibel, dus plooibaar zijn, maar we moeten vooral wendbaar zijn, we moeten gemakkelijk van richting kunnen veranderen.

In een geïsoleerde omgeving kun je door verregaande standaardisatie schaalgrootte benutten. In een dynamische omgeving moet je voortdurend snel kunnen reageren. Dan is kleinschaligheid juist een voordeel. Kleine, multidisciplinaire en zelfsturende teams van vakmensen kunnen veel beter met complexiteit en dynamiek omgaan dan processen. Als we die kleine teams vertrouwen durven geven, worden we tactisch en operationeel wendbaar. Dan blijkt juist kleinschaligheid schaalvoordeel op te leveren. Er zijn twee soorten schaalvoordeel, één gebaseerd op schaalgrootte en één gebaseerd op kleinschaligheid. Die kun je, nee, die móét je allebei op de juiste plaatsen inzetten.

Dat heeft consequenties voor de manier waarop we ketens inrichten. In ketens laten we verschillende vakmensen na elkaar hun werk uitvoeren, en dan is de keten inderdaad zo sterk als de zwakste schakel. Dat is in veel gevallen niet meer acceptabel. In multifunctionele teams versterken de verschillende vakmensen elkaar juist. Als we in complexe en dynamische omgevingen op die teams durven vertrouwen, levert touwsamenwerking veel betere resultaten op dan ketensamenwerking. Agile, scrum, OKR en DevOps zijn succesvolle voorbeelden van touwsamenwerking.

REVIEWS

@bartstofberg wendt wel maar went nooit.

Op twitter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 31 01 38 78
DIJKBRAAK 20 | AMSTERDAM

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input