INNOVATIE

De mogelijkheden en de noodzaak om te innoveren zijn groot, maar het lukt veel ondernemingen niet (genoeg). Het grootste probleem? Dat we willen sturen op innovatie. Hoe meer we durven en kunnen loslaten, hoe meer innovatie. Processen leiden tot voorspelbare uitkomsten, dat is de kracht van processen, maar ook het failliet van een innovatieproces. Door niet te sturen op innovatie, maar op innovatievermogen, door het inrichten van innovatiecommunity’s (‘innovatiebiotopen’), ecosystemen, waarin verscheidenheid, veelzijdigheid, nieuwsgierigheid en onderlinge chemie leiden tot onverwachte en baanbekende innovaties, op voorwaarde dat management durft los te laten. Door middel van de innovatiematrix heeft het management wel invloed, maar geen bemoeienis en dat blijkt een cruciale randvoorwaarde voor innovatie.

Organiseer niet innovatie, maar innovatievermogen

Onze wereld, onze samenleving de omgeving van onze onderneming verandert ingrijpend snel. Natuurlijk wil je meebewegen, wil je zelf ook veranderen, maar hoe? Het goede nieuws is: innovatie is gemakkelijker dan je denkt, iedereen kan innoveren. Je hoeft alleen maar afstand te nemen van drie dingen:

  • Sturen op innovatie;
  • Management bemoeienis;
  • Een innovatieproces.

Sturen op innovatie, managementbemoeienis en innovatieprocessen proberen alle drie innovatie voorspelbaar te maken, en dat is innovatie nou juist bij uitstek niet. In plaats daarvan kun je veel beter sturen op innovatievermogen. Als je het innovatievermogen verhoogt, krijg je vanzelf meer en betere innovaties. Welke, dat weet je niet, want innovatie is onvoorspelbaar. Als je van te voren weet wat je krijgt, kun je het moeilijk innovatie noemen.

In tijden van verandering is het gemakkelijker om te innoveren, al helemaal als je de kansen durft te benutten en de bedreigingen durft te erkennen. Aan die randvoorwaarde wordt vandaag de dag ruimschoots voorzien.

Om te komen tot innovatievermogen moet je allereerst zorgen voor diversiteit, een grote verscheidenheid van veelzijdige en nieuwsgierige deelnemers. Die geef je de tijd en de rust om op ideeën te broeden (broedtijd), en je geeft ze de ruimte voor dwaling (in beide betekenissen van het woord: zwerven en fouten maken). Daarmee heb je de eerste stap gezet.

Ontmoeting van die diversiteit is de tweede stap. Creëer vloeibare netwerken en een platform, waarin die diversiteit elkaar daadwerkelijk kan ontmoeten, van voldoende volume.

Als je de eerste twee stappen goed hebt gezet, dan komt de derde stap vanzelf. Je helpt ze op weg door spannende vragen te stellen, maar als diversiteit elkaar ontmoet, ontstaat vanzelf chemie. Nieuwsgierige veelzijdigheid gaat met elkaar in gesprek en dat leidt tot blikwisseling, ze gaan kijken door de ogen van anderen, en dan zien ze andere dingen. Ze doen aan adoptie, ze gebruiken bestaande ideeën op een andere manier, ze experimenteren klein- of grootschalig en ze komen met nieuwe ideeën: innovatie. Op voorwaarde dat je hen met rust laat.

Iedereen kan innoveren, als je diversiteit, ontmoeting en chemie bij elkaar brengt, al helemaal in tijden van verandering, op voorwaarde dat je hen vrijwaart van managementbemoeienis en sturing, en op voorwaarde dat je innovatieproces inricht.

Naast het vervullen van de opdracht heeft Bart Stofberg de organisatie geïnspireerd.

Lex Breed, programmamanager bij CRH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 31 01 38 78
DIJKBRAAK 20 | AMSTERDAM

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input