VERTROUWEN

Waarom alles beter werkt, als je elkaar vertrouwt

Wie wil er nou niet wendbaar en innovatief zijn, in zo’n veranderende wereld? En toch lukt het maar weinig ondernemingen, hoe groter en hoe ouder, hoe moeilijker het lijkt. Hoe meer geïnstitutionaliseerd wantrouwen, hoe moeilijker het (b)lijkt. Compliance, finance, inkoop, quality assurance en vergelijkbare afdelingen zorgen voor stabiliteit, maar vaak ten koste van wendbaarheid en innovatie.

Als we durven samenwerken op basis van vertrouwen is er veel meer mogelijk. Als we wantrouwen kunnen vervangen door vertrouwen in partnerschap, vakmanschap en afspraakbetrouwbaarheid, is er veel mogelijk.

Wendbaarheid, omdat kleinschaligheid en mensen veel sneller kunnen veranderen dan schaalgrootte en processen.

Innovatie, omdat we diversiteit en verschillende meningen zien als een voordeel en we zonder managementbemoeienis veel sneller innoveren dan met.

Met de tien geboden van samenwerken op basis van vertrouwen, kunnen we de cultuur en de werkwijze in de onderneming aanpassen aan de wereld van vandaag.

Dubbelinterview Ronald Israëls en Bart Stofberg over hun boeken

Bart is dynamisch, betrekt mensen, heeft kennis van zaken.

Jethro van Dorp, zelfstandig enterprise architect

Niet alleen gehoord hoe het niet moet, maar ook hoe het dan wel kan. Positieve insteek maar vooral deskundig en betrokken. Inhoudelijk goed. Presentatie aan het bestuur werd door allen als duidelijk en onderhoudend ervaren.

IT Manager bij een pensioenfonds

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 31 01 38 78
DIJKBRAAK 20 | AMSTERDAM

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input